Zasady i Warunki

Witamy na stronie internetowej Perdix-PL. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie i korzystać z tej strony, zgadzasz się przestrzegać i jesteś związany następującymi zasadami i warunki użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Perdix-PL z tobą w odniesieniu do tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej witryny. Termin ‘Perdix-PL’ lub ‘nas’ lub ‘my’ odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba znajduje się w [insert company address]. Termin ‘ty’ odnosi się do użytkownika lub gościa na naszej stronie internetowej. Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania: Treści na stronach tej witryny są przeznaczone tylko dla twojej ogólnej informacji i użytkowania. To zastrzeżenie może ulec zmianie bez powiadomienia.

  • Ani my, ani też osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji lub poręczenia co do dokładności, terminowości, skuteczności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów wyszukanych lub oferowanych na tej witrynie do jakiegokolwiek określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za ewentualne nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej witrynie odbywa się całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Jest to kwestią twojej własnej odpowiedzialności, aby upewnić się że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny odpowiadają twoim specyficznym wymaganiom.
  • Ta witryna zawiera materiał, który jest naszą własnością lub jest dla nas licencjonowany. Materiał ten obejmuje - ale nie ogranicza się do - projektowanie, układ, design, wygląd i grafikę. Zabroniona jest reprodukcja niezgodna z prawem autorskim, które stanowi część tych zasad i warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe odtworzone na tej witrynie, które nie są własnością lub licencjonowane dla operatora, są uznane i potwierdzone na tej witrynie.
  • Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i /lub ścigania za przestępstwo.
  • Od czasu do czasu ta witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są dla wygody dostarczania dalszych informacji. Nie oznacza to, że wspieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści linkowanych stron internetowych.
  • Korzystanie z serwisu i wszelkie spory wynikające z tego korzystania z witryny podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej,  Szkocji i Walii.

 

Polityka Prywatności