Re-establishing Partridges Przywracanie kuropatw

This pair of partridges was being released in spring for re-establishment work in Britain. Read more about restoring partridges on Perdixnet's main site.  

Ta para kuropatw została wypuszczone wiosną w ramach prac nad restytucja populacji kuropatw w Wielkiej Brytanii. Czytaj więcej na temat odbudowy populacji kuropatw na stronei głównej Perdixnet.